KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., informujemy że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe Argos Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Jana Matejki 25/1

 

 1. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi oraz uzyskaniu informacji proszę o kontakt na adres e-mail: argosgorzow@onet.pl podając jako temat wiadomości „DANE OSOBOWE”.

 

 1. Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje jedynie dane niezbędne przy realizacji umowy/zamówień (np. imiona, nazwiska, nazwa podmiotu/firmy/spółki, adresy e-mail, numery telefonów osób kontaktowych, NIP, REGON, KRS).

 

 1. Dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem RODO oraz polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:
 • w celu wystawienia Fv,
 • dla celów wypełniania obowiązków podatkowych, w zakresie rachunkowości jak i sprawozdawczości finansowej,
 • w celach nawiązania stosunku pracy jako strona trzecia,
 • realizacji zadań związanych z procesem kształcenia,
 • w celu monitorowania spłaty należności i dochodzenia roszczeń,
 • w celu realizacji przedmiotu zawartej pomiędzy nami umowy współpracy.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą bądź z publicznie dostępnych źródeł (CEIDG i KRS).

 

 1. Pani/Pana dane będą przekazywane:
 • bankom w zakresie realizacji płatności,
 • podmiotom związanych z ciążącymi na nas obowiązkach prawnych (np. urzędy skarbowe),
 • dane osobowe będą również udostępniane organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO z dnia 27.04.2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. w spr. ochrony danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia umowy i realizacji zamówień.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych